Посланието на делфините и китовете


Ние сме тук, за да работим заедно с вас и да се грижим за нашия дом, Земята.
Сюзън Бенет
На Земята има две биосфери на живот – кислородна и водна. Съществуват народи на земята и на морето. В кислородната среда живеят разумни същества, но също така и съществута и във водната. Тези две биосфери трябва да се обединят в един неразривен поток на целия живот. Съзнанието на животните от сем. Китови съхранява липсващите записи на нашата планета. Те са живата й история.
Когато хората се пробудят, те ще започнат да признават съзнанието на Китовите. Това признание ще ни придвижи към следващото ниво на човешката еволюция. Ето защо е жизнено важно за човечеството в настоящия му етап да установи пряк съзнателен контакт с Китовите, народите на морето. Нашият еволюционен процес е непосредствено свързан със съзнанието на Китовите. Установявайки съзнателна връзка, ще разкрием археологическата история на цялата планета – на сушата и водата. Промяната в съзнанието и еволюцията не само на планетата, но и на човека става, когато се сливат тези две определящи съзнания. Всеки път, когато виждаме брат или сестра, уловени в мрежа, виждаме все едно себе си, заключени в килия. Ако те не могат да дишат от замърсяването на природата, те умират. Ако ние не можем да дишаме заради замърсения въздух, то ние умираме.
Тези две съзнания – на народа на сушата и на морето, трябва да се слеят. Човечеството ще направи велик еволюционен скок. Последният път, когато това се е случило, е при посяването на живота на тази планета отнякъде в галактиката. Когато сушата среща морето, се получава колосална вълна от разплискваща се светлина, осъзнаване и енергия, когато човешкият разум и този на Китовите се срещнат в сърцето.
Животните от сем.Китови са живяли на планетата през цялата й история. Тяхното съзнание се е запълвало през различните инкарнации. Когато сме забравили, че животът не спира, а продължава в следващия си цикъл, човечеството е започнало да изостава генетично. Китовите не са пострадали от това. Както и растителният живот. Когато едно дърво се отсече, паметта на съзнанието за неговия живот попива в Земята и се предава на всички останали дървета. При порастването на ново дърво, то поема цялото това съзнание, усъвършенства го и то става индивидуално.
Съществува едно Единно съзнание. Има много течения в еволюциите и разлики, които това съзнание създава. Не е толкова важно в коя част от света то съществува или какви форми заема. Способностите му за общуване свеждат всичко до Единното съзнание и ние можем да се обединим с него и да го усещаме.
Биосферата на планетарните води загива. Трябва да разберете, че когато атмосферата се замърсява, животът на съществата, дишащи въздух, непрекъснато се разрушава. Разрушенията от замърсяването на атмосферата от колите не може да се сравни с разрушенията, които създаваме всеки път, когато отсичаме дърво, изхвърляме боклуци навсякъде и изстрелваме реактивни снаряди в атмосферата. Това променя изцяло структурата на екологията.
Радостта, любовта и невинността са същината на природата на Китовите и тя може да бъде предадена на човечеството. Ако разрушим биосферата, която е дом на съзнанието им и на техните физически форми, съзнанието им ще продължи да съществува, но ще загубим тази връзка и ще унищожим най-хубавото в нас самите.
Ние сме от сем.Китови. Ваши океански братя и сестри. Тук сме, за да работим заедно с вас и да се погрижим за нашия дом на Земята. Ние сме напълно съзнателни и търпеливо очакваме мига, в който Децата на Земята ще влязат в ролята на попечители на планетата и по този начин ще изпълнят своето предназначение.
НИЕ СМЕ ЕДНО!
Предисловие към книгата на Диана Робинс „Междувидово общуване”

Статията е превод от http://earthsky.ru/

0 коментара:

Публикуване на коментар

AdSense

Предоставено от Blogger.