Парите – що е то?

Ако религията е като наркотик за хората, то парите са най-силният сред всички. От галактическа гледна точка, парите са низша форма на власт и с нея е най-лесно да се злоупотребява. Всъщност парите – това е злоупотреба с властта. Там където паричната система е налице, се вихри неравенството, а достойнството липсва.

Коя е тази висша форма на власт, в която парите са само жалка форма на деградация? Ето това е въпросът!

Единствено човешките същества от третото измерение позволяват на парите така да отровят съзнанието им, че да са готови на всичко за тях. Парите са най-мощният човешки халюциноген. Ако парите са коренът на всички злини, дали е възможно, ако ги няма, злото да бъде изкоренено?

Парите са религия, а банкерите – нейни върховни жреци. В историята на човечеството новите религии винаги са побеждавали старите. Кой и какво ще покори старата религия на парите?

Какво изместват парите? Парите изместват Безусловната Любов. Тя сътворява своите галактически храмове върху пустите развалини на банките и безполезните оръжия на войната. Липсата на Безусловна Любов и непредпазливото признание на парите вървят ръка за ръка. В своята същност парите въплъщават загубването на вярата в могъществото на Безусловната Любов.

Парите са същността на Мамона, материализираната проекция на Йехова – силата, криеща се зад обезсилващото отсъствие на Вярата в могъществото на Безусловната Любов. Чрез доларовите банкноти, на които е написано „Вярваме в Бог”, тръбим, че вярваме в Господ, защото не вярваме в самите себе си.

Истинското могъщество е в Безусловната Любов, а парите не са нищо друго освен условна сила. Те са силата да злоупотребяваме със свободната воля и да си приписваме заслугата за това. Страхът, породен от силата на парите, е толкова голям, че никой не се осмелява да разкрие истината за тях.

Там, където има някаква песпектива да се получат пари, там угасва могъществото на Безусловната Любов.Тя има една единствена проста форма и тя е дарбата за безрезервната помощ.

Парите са грешка на нашето време. Дошъл е моментът да поправим тази грешка и да я върнем там, откъдето се е появила – в извора на Безусловната Любов.

В наши дни доларите са паричен стандарт. Трябва да ги преобразуваме, трансформираме в Безусловна Любов, за да се възстанови равенството в света и достойноството на хората.

Хосе Аргуелес

Статията е превод от http://earthsky.ru

0 коментара:

Публикуване на коментар

AdSense

Предоставено от Blogger.