Биоенергоинформационен обмен


Човек получава необходимата му жизнена енергия, в това число и енергия от фините вибрации, от заобикалящата го среда и от различни източници като храна, въздух, Космос, другите хора, животните, растенията и т.н. Състоянието на човешкия организъм много зависи от качеството на тази енергия.

Като част от биосферата, човек участва във великия и сложен процес на енергиен обмен с заобикалящата го среда. Той не само получава от нея енергия, но й отдава също и част от своята биоенергия. Този процес трябва да е хармоничен и в равновесие. Каквото е качеството и количество отдадена енергия, такова ще е и качеството и количеството на получената от него енергия. Човек получава и отдава енергия както по вертикалните канали (Космос или фините измерения), така и по хоризонталните: хора, животни, растения, предмети от неживата природа и др. Ако енергийното равновесие се наруши, човек се разболява.

Обикновено човек получава от храната 20-30% от енергията, 5-10% от Космоса, а останалото получава от другите хоризонтални канали. Когато енергийното равновесие на отдадената и получена енергия се наруши, се получава енергийно напрежение, което се стреми да се „разреди”, т.е. да се върне в равновесно положение, тъй като човек сам по себе си е саморегулиращата се система. Това напрежение се проявява във вид на болест. Ако човек поеме много енергия отвън, но по различни причини отдаде малко количество от нея, той си „изгаря бушоните”.

Ако човек поема много високовибрационна енергия и не я отдава правилно, той създава условия за различни психически заболявания – лудост, слабоумие, някои форми на шизофрения. А ако човек поема много нисковибрационна енергия и не я отдава, той става склонен към различни видове психопатии, садизъм, умствени разстройства с прояви на агресивност и разрушителност. Човек, който поема малко енергия отвън, но пък отдаващ голямо количество започва да линее и в него се развива депресия, малокръвие, туберкулоза или други заболявания.

Има много хора, които поради вродени или придобити аномалии не могат да получават фина енергия по вертикалните канали в нужното количество и качество и техният организъм започва да слабее. Тези хора неволно или умишлено започват да черпят фина космическа енергия от другите хора, запълвайки своите канали. Това е т.нар. енергиен вампиризъм. Това е често срещано явление. Това явление би могло и да не доведе до сериозно здравословни проблеми, освен ако не е умишлено.

0 коментара:

Публикуване на коментар

AdSense

Предоставено от Blogger.